Poslednje reči Volta Diznija?

Poslednje reči Volta Diznija su bile "Kurt Rasel"!

On je te reči napisao pre nego što je preminuo, a razlog zašto je baš to ime napisao je taj da je tada mladi Kurt trebao da glumi u sledećem filmu koji je Volt pripremao.


Autor | V. Đurica

Najnoviji postovi