Neverovatna veza između pronalazača neutrona, protona i elektrona

Džejms Čedvik
Džejms Čedvik, čovek koji je pronašao neutron, bio je student Ernesta Raderforda, čoveka koji je otkrio proton, a Ernest je bio student Džozefa Džona Tomsona, čoveka koji je otkrio elektron.

Sva trojica su za života dobijali Nobelove nagrade.

IZVOR

Najnoviji postovi