Najverniji pas na svetu

Fotografija Fida
Pas Fido vraćao se na jednu autobusku stanicu u Italiji više od 5000 puta (preko 14 godina) i čekao da se vrati njegov preminuli gazda kojeg je zadnji put video kao tu ulazi u autobus. Čak i kada je bilo bombardovanje tog mesta tokom Drugog svetskog rata, on je svaki dan tu dolazio, da bi na kraju umro čekajući na toj istoj stanici.

Autor | V. Đurica
Autor | V. Đurica
Autor | V. Đurica
 
Autor | V. Đurica
Autor | V. Đurica

Najnoviji postovi