U Severnoj Koreji zajedno sa osuđenim političarom zatvaraju i njegovu familiju!

U Severnoj Koreji postoje četiri načina na koje kažnjavaju političare. Prvi je kratkoročni "radni kamp" u koji idu oni političari koji su počinili neki sitan prekršaj. Drugi je dugoročni "radni kamp" za one koji su počinili neko krivično delo. Treći je kako ga oni nazivaju Kwalliso ili Kwan-li-so i podrazumeva "radnu koloniju" i zatvaranje političareve familije zajedno sa njim. Četvrti je smrt.

Danas u Severnoj Koreji ima oko 150.000 do 200.000 političkih zatvorenika. Za razliku od većine zemalja, zatvorenici se šalju u kampove bez sudskog procesa. Kao vid kolektivne kazne, familija od političara koji je počinio zločin, nekad i do trećeg kolena, ide sa njim u ove kampove.

Dužnosti svih zatvorenika u ovim političkim kampovima su razne. Moraju da seku drva, da rade u rudnicima, u poljuprivredi itd. Veruje se da ima ukupno 6 ovakvih kampova u Severnoj Koreji i uglavnom su locirani u severnim delovima države.

IZVOR

0 komentara:

Objavi komentar

Najnoviji postovi