Na vrhuncu moći, oko 400. godine pre nove ere, Sparta je imala 25.000 građana i 500.000 robova.

U Spartansom društvu, svi robovi su pripadali državi. Spartanci su prenatrpali civilizaciju robovima i svaki Spartanac je u proseku imao po 20 robova. Heloti ( ime po kom su bili poznati spartanski robovi ) su bila osnava za proizvodnju sve hrane u Sparti. Tretirani su kao životinje i uvek su bili vezani lancima za zemlju, bez ikakvog načina da pobegnu.


Heloti su gledani kao neprijatelji države. Bili su prinuđeni da nose poniznu odeću. Mučeni su javno, bičevanjem, ne bi li tako naučili gde je njihova prava pozicija.

U ratno doba, služili su kao sluge ratnicima i nosili im oružje i opremu.

IZVOR

Najnoviji postovi