Spartanci odgovaraju sa samo jednom rečju, ipak dovoljno da ih svi razumeju!

Filip II Makedonski je poslao izaslanike u Spartu sa porukom "Ako pobedimo ovaj rat, bićete robovi zauvek!". - Spartanci su poslali nazad odgovor sa samo jednom rečju "Ako". I Filip, a kasnije i Aleksandar Makedonski su izbegavali Spartu u potpunosti.


IZVOR

Najnoviji postovi